Fişlemelerin hiç bitmediği ülke; Türkiye.

AHMET YILDIZ

Aynı gün içerisinde ODA TV adı verilen bir medya organında ve Ali Türkşen’in Twitter hesabında bazı hesapların listesinin “Fetö mensuplarınca kullanılan hesaplar ” adı altında yayınlanması ve özellikle Ali Türkşen denen şahsın “Bulunsun” başlığı ile bu listeyi servis etmesi Erdoğan-Perinçek rejiminin Türkiye’yi getirdiği noktayı resmetmesi bakımından oldukça manidar.

Ne Ali Türkşen’in ne de ODA TV’nin böyle bir liste hazırlama kapasitesi elbetteki yok. Listenin 15 Temmuz olaylarını yöneten ve hem Türk Silahlı Kuvvetlerden hem de diğer kamu kuruluşlarından yüzbinleri ihraç eden, hapishanelerde işkence ile birçok ölüme sebep olan, özellikle de Türk Dış Politikasını Rusya ile aynı eksene taşımaya çalışan odakaların hazırladığı çok belli.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü içine sindiremeyen bu odaklar, sorgusuz sualsiz hayatlarını kararttıkları insanların kendi haklarını aramasına, seslerini duyurmaya çalışmasına özellikle de adalet arayışına asla tahammül edemiyor.

15Temmuz olaylarının aydınlanması için sadece gazetecilik yapan Ece Sevim Öztürk’ten tutun da, 15 Temmuz sabahı köprüde hunharca öldürülen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin’in katillerinin hukuk önünde hesap vermesi için çabalayan ablasına kadar yüzlerce insanı fişlemişler ve “bulunsun” notuyla hedef haline getirmişler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun maddeleri açık. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel bilgi” kabul edilir. Ve aynı kanunun 6.maddesinin 1. fıkrası derki ; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, SİYASİ DÜŞÜNCESİ, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. İlgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.”

Bu suçu işleyen kişiler de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 134. maddesi esaslarına göre cezalandırılır. Cezası “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası”dır.

Her zaman hukuk içerisinde kalmayı ve yapılan bütün haksızlıkların bir gün mutlaka hukuki süreç içerisinde çözüleceğine inanan birisi olarak yukarıda ifade edilen durumun hali hazırda işlenen bir suçun ihbarı olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve bu millettin ekmeğini yiyen savcıları Türk Halkı adına harekete geçmeye davet ediyorum.

FİŞLEME VE HEDEF GÖSTERME ANAYASAL BİR SUÇTUR.

https://twitter.com/aliturksen/status/1168628744036212736

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *