15 TEMMUZ PROJESİNİN KANLI SAHNESİ: KÖPRÜ!

Dilaver Derviş

15 Temmuz’un üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen rejimin anlattığı hikâye adeta paçavraya döndü, delik deşik oldu. 15 Temmuz Projesinin köşe taşlarından bir tanesi Boğaziçi Köprüsünde yaşanan olaylardı. Gerek asker gerekse sivil herkes -köprüyü tek taraflıkapatmanın- sözde bir askeri darbeye faydasını anlamakta zorlandı. Askeri stratejinin, kurmay tecrübenin temel ilkelerinden olan” sıklet merkezi” ve” kuvvet tasarrufu” ilkeleriyle tamamen çelişen bu durumun açıklaması, köprü davasında yargılanan askerlerden Binbaşı Ahmet Taştan tarafından mahkemede yapıldı.


“Terör saldırısı bilgisiyle, yalnız ve yalnız bu düşünceyle, Genelkurmay Başkanlığından gelen, terör nedeniyle verilen görevlendirme emri gereği icra edilen bir faaliyet olduğu bilgisiyle hareket ettim”. “Sıralı sicil amirimden aldığım “polisle birlikte teröre müdahale” konulu tamamen hizmete müteallik, konusu suç teşkil etmeyen bir emirle ve tüm bu bilgi, algı ve geçmiş tecrübeler paralelinde darbeden habersiz kışladan çıktım 5442 S. K.nun 11. maddesi açık ve nettir. Bu madde; Genel kolluk kuvvetlerinin imkanlarını aşan durumlarda, görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin çapı, teşkilatı, konuşlandırılacağı yerler, emir komuta ilişkileri, kuvvet kaydırma ve bu kapsamda gerekli görülen diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir diyor. Bu maddeyle, birliklerinin emir komuta ilişkileri, yani herhangi bir asker kişi veya askeri birliğin, uygun görülen diğer bir asker kişinin veya birliğin emrine girebileceğini gösteriyor ve bunun da Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenebileceği belirtiliyor. Yani bu maddeyle, Kuleli Askerî Lisesi birliklerinin ve personelinin bu terör olaylarında kullanılmasının, Birinci Köprü’nün kontrolünü sağlamasının, trafiği kontrol etmesinin, benim de aynı kapsamda bu faaliyette görevlendirilmemin HUKUKA AYKIRILIĞI bulunmamaktadır. Suç hiç değildir.”


Binbaşı Ahmet Taştan’ın köprüdeki durumlarını anlatırken ortaya koyduğu argümanlar gayet ikna edicidir. Köprüyü kapatmanın sözde darbe girişimine sağlayacağı bir fayda yoktur. Ancak 15 Temmuz’da kanlı bir proje planlayanlar tarafından -Boğaziçi Köprüsünde halkın ve askerin karşı karşıya getirilmesi ve kamuoyu algısının güçlendirilmesi bakımından- bu yerin seçilmiş olmasının projeye tartışmasız bir katkısı olmuştur. Boğaziçi Köprüsü adeta ”15 Temmuz Projesinin Kanlı Sahnesi” görevini ifa etmiştir.

15 Temmuz kanlı projesini planlayanların Boğaziçi Köprüsünü seçmiş olmasının taktik ve operatif açıdan bazı sebepleri bulunmaktadır. Şöyle ki;

  • Hedefe konan askerin hareket alanını kısıtlayan dar bir muharebe alanı,
  • Provokatif saldırılar karşısında askerin kaçış yolu yok (Boğaz köprüsü üstünde)
  • Keskin nişancılara gece şartlarında bile çok uygun gözetleme ve atış imkânlarısağlıyor,
  • Hedef grubun (halk ve asker) alanda yoğunlaşmasını sağlamak bakımından çok uygun,
  • Tüm dünya kamuoyu tarafından bilinen bir mekân. Bilgi harekâtı (propaganda) bakımından ideal seçim,


Bu kapsamda 15 Temmuz Projesini planlayanların amacı; dar ve kaçış imkânı olmayan bir alanda asker ve halkın karşı karşıya gelmelerini sağlamak, yoğun ve kolay bir hedef haline gelen bu gruptan mümkün olduğunca çok insan katletmek, bunun tüm dünya kamuoyu tarafından bilinen bir mekânda olmasını sağlayarak ve suçu askere yıkarak, sözde meşruiyeti maksatlı kara propagandasında da bu olayı kullanmaktı.


Zaten köprüdeki asker henüz kışlasından çıkmamışken, 107 vatandaşın askerden önce Boğaziçi köprüsünde yönlendirilmiş olması 1 , Berat Kulunyarab isimli şahsın MİT mensubu tanıdıklarının yönlendirmesiyle 1 gün önceden köprü civarında hazır bulunması 2 gibi hususlar kanlı projenin planlayıcıları tarafından köprünün çok önceden ve özel olarak seçildiğini göstermektedir.


Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın” En Sevmediğim Proje 15 Temmuz Projesi” çıkışıyla, köprüde yaşanan kanlı olayları yan yana koyduğumuzda Yıldırım’ın ”olur olur da bu kadar olmaz” anlamına gelecek sözlerinin ne kadar manidar olduğunu anlıyoruz.

Dilaver Derviş

1 https://www.dogruaci.com/Haberler/asker-kislasindayken-koprunun-kapatilacagini-bilen-siviller-187
2 https://www.dogruaci.com/Haberler/kopru-davasinda-siradisi-bir-tanik-ve-cevapsiz-kalan-sorular-189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *