Semih Terzi Sıkıyönetim Direktifi Çerçevesinde mi Görevlendirildi? Görevlendirme Emri Kanunsuz muydu?

DİLAVER DERVİŞ

Semih Terzi’nin ÖKK na atanmasıyla ilgili bilgi, oluşturulmak istenen kurgunun bir parçası olarak malum medyada “yalan haber” şeklinde yer almıştır. Ancak daha vahim olanı, mahkemenin de medyada oluşturulan algıya uygun olarak gerekçeli kararda Semih Terzi’nin darbe direktifiyle ÖKK komutanı olarak atandığını iddia etmesidir. Mehmet Ali Çelik’in anlatımlarına bakıldığında sıkıyönetim direktifi ekinde böyle bir atama yapılmadığı anlaşılmakta, zaten internet medyasından temin edilebilecek sıkıyönetim atama listesinde de Semih Terzi’nin adı görünmemektedir. 15 Temmuz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Merkezinden (SKKHM) ÖKK harekât merkezine farklı aralarla üç adet mesaj emri gönderilmiştir. Bu yazılı emirlerin ilki 21.00-21.30 arasında gelen alarm tedbirleri konulu, terörle mücadele kapsamında alınacak tedbirlerle ilgilidir. Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığından gelen ikinci emir ise Zekai Aksakallının idari izinli olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine atandığı, yerine Semih Terzi’nin vekâlet edeceği şeklindedir. Üçüncü emir ise sıkıyönetim emri ve eki atama listesidir. Mehmet Ali Çelik’in açıklamaları ve Askeri Ceza Kanununa yaptığı atıflar çerçevesinde söyleyebiliriz ki ilk iki emir kanuna uygun emirdir ve uygulanmaması sorumluluk doğuracaktır. Ancak sıkıyönetim emri kanunsuz emirdir, zaten ÖKK karargâh personeli de bu emir çerçevesinde hiçbir işlem yapmadığını ifade etmektedir.

Peki, Semih Terzi’nin Özel Kuvvetler Komutanlığına vekâleten görevlendirilmesi olağan akışa uygun mudur yoksa şüpheli bir durum mudur? Yine Mehmet Ali Çelik açıklamalarından bahisle şunları söyleyebiliriz. Semih Terzi 1 inci Özel Kuvvet Tugay komutanıdır ve Zekai Aksakallı’dan sonraki en kıdemli komutandır. Öncesinde de en az 10-15 kez Zekai Aksakallı’ya vekâlet eden bir isimdir. Zaten sıkıyönetim ekinde ki atama listesinde görevlendirmeler atama suretindeyken, Semih Terzi vekâlet şeklinde görevlendirilmiştir. Yani karargâh personeli açısından da, Semih Terzi açısından da bu yadırganmayacak bir görevlendirmedir ve olağan akışa uygundur.

Ayrıca Semih Terzi’nin vekâlet etmesine ilişkin gelen emirin teyidi için Mehmet Ali Çelik tarafından Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Merkezi (SKKHM) vardiya amiri olan Albay Armağan Ustael, telefonunun sesi dışarıya verilerek aranmıştır. 15 Temmuz olaylarında tanık olarak ifade veren Armağan Albaydan gelen cevap ise son derece dikkat çekicidir. Sıkı durun! Armağan Albay“ Kesinlikle emirlere uyulacaktır, Genelkurmay Başkanı görevinin başındadır ifadelerini kullanıyor. Yani Semih Terzi’ye vekalet görevi verildiğinde Hulusi Akar’ın görevi başında olduğunu ve vekalet görevinin olağandışı olarak algılanmadığını anlamaktayız.

Şimdi havuz bataklığında çırpınan medyanın ve mahkemenin hezeyanlarını bir tarafa bırakarak sormaya korktukları soruyu soralım. Semih Terzi Genelkurmay Başkanının görevi başında olduğu bir kanuni emir çerçevesinde hareket etmişse, bu vekâlet görevinin gereğini yerine getirme çabasıyla, biraz da ne olup bittiğini anlamaya çalışarak, yanına tedbir olarak komutasındaki personeli alarak hukuk içinde davranmışsa kim katildir kim maktul?

YARIN (07.11.2019) ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR? ZEKAİ AKSAKALLI İLE ARASINDAKİ BAĞ NEDİR? SEMİH TERZİYİ VURMASI KANUNSUZ MU YOKSA MEŞRU SAVUNMA MI?

DİLAVER DERVİŞ TWİTTER TAKİP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *