Özel Kuvvetler Karargâh Personeli Nasıl Darbeci Oldu? Darbe Kapsamında Faaliyet Yürüttüler mi? Neden Zekai Aksakallının İşkencesine Muhatap oldular?

DİLAVER DERVİŞ

15 Temmuz gecesi ÖKK karargâhında Albay rütbesiyle Harekât Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Ümit Bak ve Yarbay rütbesiyle Harekât Eğitim Şube Plan Subayı olarak görev yapan Mehmet Ali Çelik davada tanıklık yapan önemli isimlerdendir. 15 Temmuz günü Ümit Bak saat 20.30 a kadar Zekai Aksakallı ile birlikte Genelkurmay Başkanlığındaki terörle mücadele toplantısına katılmış ve saat 21.00 den itibaren ÖKK karargâhında bu toplantıya ilişkin notların hazırlığı ile meşgul olmuştur. Mehmet Ali Çelik ise günlük rutin çalışmalarının sonrasında, saat 17.00 den itibaren Harekât Merkezi Vardiya Amiri görevini yürütmüştür. Bu iki isim, darbe girişimi kapsamında Semih Terzi’ye karargâhtan destek verme iddiasıyla suçlanmaktadır.  Kritik bilgiler içeren ifadeleri ve o gece yürüttükleri faaliyetler dikkate alındığında bu kişiler davada önemli aktörlerdir.

Ümit Bak ’a yöneltilen iddialar kapsamında, olayların yaşandığı saatlerde neler olduğunu ve karar vermede yaşanan güçlükleri anlatmaya çalışalım. Kalkışma tarzı bir olayın yaşandığı aşikâr ancak nasıl oluyorsa sadece bir kısım insan bu olayın failini biliyor ve şu hain, bu darbeci diye talimatlar verebiliyor. Onun dışındaki personelde tam bir güvensizlik ortamı hâkim ve insanlar birbirinde şüpheleniyor. Böyle bir ortamda Genelkurmay Başkanlığından mesaj emirleri geliyor. İlki terör alarmı ve kanuni emir, ikincisi Semih Terzi vekâlet emri ve kanuni emir, sonuncusu sıkıyönetim emri ve kanunsuz emir. Karargâh personeli ikinci emri görmezden gelemiyor çünkü silahlı kuvvetler komuta merkezine sorulmuş, emir yasaldır ve Genelkurmay Başkanı görevinin başındadır denmiş. Semih Terzi aranmış emirden haberim var oraya geliyorum, kimseyi içeri almayın demiş. Şimdi böyle bir kargaşa ortamında Zekai Aksakallı arıyor, yazılı emri dikkate almayacaksınız benim emrime gireceksiniz diyor. Ümit Bak bu emrin kanuni emir olduğunu, teyit edildiğini anlatıyor ve Zekai Aksakallı seni öldürtürüm diye cevap veriyor. Genelkurmaydan gelen teyitli bir yazılı emir, seni öldürtürüm ile noktalanan sözlü bir kanunsuz emir. Bu durumda Ümit Bak Semih Terzi’yi beklemeyi, geldiğinde durumu aydınlatmayı ve her iki komutanın ortak emri olan ”kışlaya kimseyi almamayı” önermiş ve karargâh personeli de buna rıza göstermiştir.

Darbeci ilan edilen başka bir asker Mehmet Ali Çelik. Harekât Eğitim Vardiya Amiri olması hasebiyle o gece gelen mesaj emirlerine muhatap olan ilk kişidir. Aldığı her yazılı mesaj emrini Zekai Aksakallı’ya iletmiş ve gereği için emrini almıştır. Mehmet Ali Çelik’in davranışları hiçbir şekilde darbe teşebbüsüne dâhil biri gibi değildir. Şöyle ki; Terör alarmı konulu gelen ilk yazılı mesaj emrini Zekai Aksakalı’ya iletmiş, Ankara’da 32 inci taburun olduğu bilgisini vermiş ve bir nevi 32 inci taburun ÖKK na gelmesini sağlamıştır. Peki, ÖKK komutasını almaya yardım eden hangi darbeci, kendilerine zorluk çıkartacak bir taburun oraya gelmesi için çaba harcar? Komuta değişikliği konulu ikinci mesaj emrini de Zekai Aksakallı’ya ileten Mehmet Ali Çelik, ortada emniyetsiz bir durum olduğu cevabını almış, Zekai Aksakallı’nın zırhlı koruma aracı ve koruma timi gönder emrinin gereğini yapmış ve emri sorumlu kişi Ümit Koçak’a iletmiştir. Peki, hangi darbeci, enterne etmeye çalışıldığı söylenen Zekai paşayı koruması için zırhlı koruma aracı ve koruma timi göndermek için çabalar? Bu iddialar akla çok uygun değildir. Mehmet Ali Çelik’i Zekai paşanın hedefe koyma sebebi kanuni emir niteliğindeki komuta değişikliği emri ile ilgili görüşleridir. Kimin ne olduğunun bilinmediği kaotik bir ortamda da bu durumun değerlendirilmesi zor olduğundan yaşanan tartışma doğal kabul edilmelidir.

Ayrıca her iki personelde sıkıyönetim direktifi konusunda hiçbir faaliyette bulunmadıklarını ifade etmektedirler. Buna rağmen sadece kanuni yazılı emir karşısında Aksakallının sözlü emrine muhalefet ettikleri için işkencelere muhatap olmaktan ve müebbet ceza almaktan kurtulamamışlardır.

Adil Yargının Ölümü : Semih Terzi ve Özel Kuvvetler Timi Dosyası

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *