Bir Deniz Subayının Başarı ve Kariyer Anatomisi Serisi-III…

Serinin bu bölümünde, yine Deniz Kuvvetlerinin hakkımda da ortaya attığı diğer bir iddia olan FETÖMETRE’nin 15’inci Maddesi “FETÖCÜ subaylarca sicil olarak desteklenmek” kriterini, diğer subayların durumuna ışık tutacak şekilde ele alacağım.

HALİS TUNÇ

(FETÖMETRE Madde 15: Sicil Kriteri)

Devlet içerisine çöreklenmiş, dışarıda ve medyada da ayağı bulunan organize suç şebekesince devlet politikası olarak yürütülen Post-Modern soykırıma hukuki statü kazandırmak maksadıyla kullanılan FETÖMETRE Dosyası konulu seriye geçen hafta başlamıştım. FETÖMETRE’nin Madde 14 (Yabancı Dil Bilme) kriterini incelediğim serinin ilk yazısının, tahminlerimin çok üzerinde bir okuyucu kitlesine ulaşması oldukça sevindirici. Ancak, bu konularda kamuoyunun duyduğu bilgi ihtiyacının bugüne kadar karşılanamamış olması ve dolayısıyla toplumun art niyetli organize suç örgütünün iftira nitelikli propagasına maruz kalacak şekilde meydanın boş bırakıldığını görmek ise oldukça üzücü. 

Serinin bu bölümünde ise, yine Deniz Kuvvetlerinin hakkımda da ortaya attığı diğer bir iddia olan FETÖMETRE’nin 15’inci Maddesi “FETÖCÜ subaylarca sicil olarak desteklenmek” kriterini, diğer subayların durumuna ışık tutacak şekilde ele alacağım. 

Organize suç şebekesinin Deniz Kuvvetleri ayağındaki üyelerinin, kişisel verilerimi manipüle ederek Aydınlık Gazetesi Eski İstihbarat Şefi aracılığıyla; şahsımı terörist ilan ederken kullandıkları “FETÖCÜ sicil amirleri tarafından desteklenmiştir” iddiası aynen şöyle.

FETÖMETRE’nin 15’inci madde kriteri, kendilerince FETÖCÜ olarak yaftaladıkları subaylar tarafından yüksek sicil verilen subay ve astsubayların örnek subay profilleri gözardı edilerek, sicil veren amirleri gibi FETÖCÜ olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu şekilde tespit edilen subay/astsubaya FETÖMETRE puanı verilmektedir. Bu kriterler de 4 ayrı kategoriye ayrılarak, her kategoriden ayrı ayrı puan verilmektedir.

  • 1’inci sicil amirinizden tam sicil notu aldıysanız 0,3 puan (Her bir sicil amiri için ayrı),
  • 3’üncü sicil amiriniz tam sicil verilmişse 0,6 puan,
  • 3’üncü sicil amiriniz temsil kabiliyetiniz olduğuna dair kanaat bildirmişse 0,7 puan alıyorsunuz.

Bu puanlar, İngilizce kriteri gibi diğer puanlarla birleştirilerek FETÖCÜ ilan ediliyorsunuz. Malumunuz 15 Temmuz’da görev yapan; 54 amiralden 31’i darbe girişiminin hemen sonrasında, müteakip 3 yıl içerisinde ise emeklilik yoluyla olmak üzere toplamda %90’ı ve 2100 kurmay subayın % 95’i ve sınıftan subayların ise % 30’u darbe sonrasında tasfiye/ihraç edildi veya tutuklandı. Bu değerler bütün TSK için de geçerlidir. 

Bu subaylar, her seviyedeki birlik veya askeri gemilerin komutanlarıydı. Dolayısı ile şuan TSK içerisinde görev yapan birkaç üst rütbeli personel dışında general/amiral ve subay/astsubayların hepsinin, 15 Temmuz 2016 öncesinde ordudan ihraç edilmiş en az bir kaç amiri olduğu ve dolayısıyla da görevdeki halihazırdaki askeri personelin sözde FETÖcü bir amirden yüksek sicil notu almış olduğu, bir realitedir. Diğer bir deyişle, tüm kurumları örümcek ağı gibi sarmış organize suç şebekesi tarafından, orduyu kendi emellerine göre şekillendirmek maksadıyla yapılan tasfiye listelerine göre, istedikleri kişiler bu kriterleri taşıdığı iddia edilerek ordudan ihraç edilmektedir.

Tekrar Deniz Kuvvetlerinin benim üzerime attığı suça dönelim. İddia: “FETÖCÜ amirlerce sicilen desteklendi.” Örnek olarak da Tuğamiral Sinan Sürer’in bana verdiği sicili ve takdiri gerekçe olarak gösterilmiş. Doğru mu? Evet, Sinan Sürer bana takdir verdi, ama tam not verdi mi bilemem. Verdiyse de oldukça doğaldır. Normal olmayan ise, TSK’nın % 5 en seçkin subaylarından oluşan kurmay bir subayın tam not alamamasıdır. Kanun gereği askerler sicillerini bilmezler. Ama sicil belgemi bana bizzat verip doldurmamı isteyen komutanlarım da oldu. Sinan Sürer onlardan biri değil! 

Deniz Kuvvetlerinin şahsıma isnat ettiği “FETÖCÜ sicil amirlerince ve çok sayıda ihraç edilen Darbeci Amiraller tarafından sicilen desteklendi” iddiasına sözde hukuki bir altyapı oluşturmak için, FETÖMETRE’nin 15’inci maddesi kriter olarak belirtiliyor. “Hukuki altyapı kazandırmak” ifadesi FETÖMETRE konusunda Deniz Kuvvetleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışan Soruşturmacı Gazeteci Nedim Şener’e ait. Nedim Şener bir yazısında diyor ki “…..savcılıklar personelin FETÖ ile iltisaklı olup olmadığının FETÖMETRE’deki kritirlere göre belirlenmesi için TSK’ya başvurmaya başladılar. FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilmiş amirlerin verdiği ödüller ve taltiflerin dökümlerini de talep ediyor. Böylece FETÖMETRE artık Türk yargısı tarafından da başvurulan güvenilir bir inceleme yöntemi olarak kabul edilmiş oldu. 

Deniz Kuvvetleri “FETÖCÜ sicil amirlerince ve çok sayıda ihraç edilen Darbeci Amiraller tarafından sicilen desteklendi”  diye savcılığa bir yazı gönderiyor. Peki öyle mi? Hak etmediğim tam sicil ve takdirler sayesinde gittiğim şeklindeki mesnetsiz ve onursuz iddianın apaçık iftira olduğunu göstermek için; Yunanistan Ataşelik görevine gitmeden önce Türkiye’deki son görevim sırasında, 2013 yılında, Deniz Kuvvetleri personel bilgi sayfamdan aldığım ödüller ve taltiflerimi gösterir çıktıyı sizin için derledim. Buyrun birlikte inceleyelim:

Takdirlerimi gösterir resmi çıktıya göz attığınızda dikkatinizi, bana tam sicil ve üstelik çok sayıda takdir veren aşağıda numaralandırdığım sıralı amirlerim çeker:

  • Ergenekon, Balyoz, Casusluk Soruşturması gibi davalarda yargılanan Tuğamiral Ahmet Türkmen, Alb.Hüseyin Hançer, Alb.Ergün Balaban  (4 adet),
  • 15 Temmuz 2016 sonrasında ve bugün dahi görevde kalmayı başarabilen, Erdoğan’ı seçim kampanyasında alkışlamasıyla gündeme gelen Orgeneral Metin Temel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin; 2018 yılında emekliye sevk edilen eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve  Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Serdar Dülger (5 adet),
  • 15 Temmuz davalarında yargılanmayan ve haklarında hiçbir FETÖCÜ davası bulunmayan amirlerim (11 adet).

Şimdi de pek fazla subayda göremeyeceğiniz kadar çok sayıda ve Kuvvet Komutanlarının olağanüstü gayret ve çalışmalarım sonucu, şahsımı onore etmek ve diğer personele çalışmalarımı örnek göstermek maksadıyla verdiği Üstün başarı ve Hizmet Ödüllerine bir göz atalım:

Bu takdir ve üstün başarı ödülleri ne anlama geliyor? Başarılı subayların tamamına yakınına amirleri tam (100) veya bir-iki puan altındaki sicil notu verir. Personeline tam sicil veren amirler, işte bu takdir ve üstün hizmet şerit rozetleri ile başarılı personelinin emsallerinin önüne geçmesini sağlar. Aldığınız her bir Takdir, Üstün Hizmet Şerit Rozetleri ve taltifen yurtdışı görevlerinin belirli bir puanı vardır. 

Aşağıdaki çizelgede göreceğiniz üzere, beni terörist ilan ederken gerekçe olarak bana takdir verdiği söylenen Albay rütbesindeki tek bir amirim Sinan Sürer’in bir takdirinin değeri 0,05 puan iken, çok sayıda Kuvvet Komutanı tarafından verilen Başarı Şerit Rozeti 0,1 puanla, yurtdışı taltif puanı ise 0,2 puanla çarpılır. Toplamda alacağınız not ise, Harp Akademisi ve Yurtdışı görevlerine atanmanızda etkili bir faktördür.

Oramiral seviyesine kadar bir çok üst rütbeli personelin verdiği bu kadar takdir ve ödülü görmezlikten gelerek, Albay rütbesindeyken Sinan Sürer’in bana verdiği ihmal edilebilir değerdeki tek bir takdiri gerekçe göstererek, “FETÖCÜ subaylarca ve darbede rol alan bir çok amiral tarafından sicil olarak desteklendi” denmesi açıkça bir saptırma ve bir iftiradan öteye geçemez. Bu tür mesnetsiz ve deli saçması iftiralar ile bir subayın terörist ilan edilmesi hangi akla sığar ve böyle bir iftirayı hangi vicdan kabul eder! Kuvvet Komutanı Oramiraller, Koramiraller, Tümamiraller, Tuğamiraller başarımdan dolayı taktir verirken, bunların rütbelerine oranla esamesi okunmayacak albay rütbesindeki bir subayın bana taktir ve yüksek sicil vermesini iftiralarına dayanak yapmak utanç ötesi bir alçaklıktır ve art niyettir. 

Merak ediyorum; savcılar, yukarıdaki bilgileri kullanarak, bu değerlendirmeyi tersten işletip, benden dolayı suçlama yaparak, bana sicil veren amirlerim hakkında da bir iddianame hazırlayabilir mi? Eğer hazırlamazlarsa, bilin ki, TSK personeli deli saçması bile denemeyecek rezaletteki FETÖMETRE kriterlerine göre ihraç edilmiyor, bilakis fişleme listeleri esas alınıyor ve bahane olarak soykırım aracı mesabesindeki FETÖMETRE denen saçmalık kullanılıyor demektir.

İddialara konu olan, Yunanistan Ataşelik görevine gittiğim 2013 yılına kadar, darbeye iştirak ettiği iddia edilerek ihraç edilen amirlerimin sayısı topu topu 2 kişidir. Fakat talihin oyununa bakın ki, Sinan Sürer’den sonra amirim olan ve şu an tutuklu bulunan Kurmay Albay Çetin Özaktan bana hiç taktir vermemiş. Merak ediyorum şimdi; bu kadar Deniz Kuvvetleri Komutanının tarafıma tevdi ettiği çok sayıdaki ödülü yok sayabilirken, Çetin Albayın bu tutumunu nereye koyacaksınız? Örneğin, benim tam sicil vermediğim subayların da bugün tutuklandığına şahit oluyorum. Bu çelişkiyi nereye nazıl izah edeceksiniz?

Buradan iki sonuç çıkarılabilir; birincisi FETÖMETRE’nin insanları post-modern soykırıma tabi tutmak için, planlı projeli insanlık dışı uygulamalara kılıf dikmek için uydurulmuş bir safsatadan öte bir şey olmadığı; ikincisi ise ihraç edilen subayların art niyet taşımadan ve birilerine de ayrıcalık tanımadan sicil verme yetkilerini kullandığıdır. İhraç edilen personelin yine ihraç edilen personele hak etmediği sicili verdiğini söylemek ise asla mümkün değildir. Kaldı ki ihraç edilen personel büyük çoğunluğu itibariyle, hiç kimsenin aksini iddia edemeyeceği bir gerçek olarak, Deniz Kuvvetlerinin en donanımlı, yetenekli ve çalışkan personelidir. 

FETÖMETRE’nin Madde 15 (FETÖCÜ sicil amirleri tarafından desteklenmek) kriteri konusunu, FETÖMETRE’nin “yaratıcısından” örnek vererek kapatayım.

FETÖMETRE’nin yaratıcısı olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı 3. Sicil amiri olmasına rağmen 2005-2007 yılları arasında; 15 Temmuz’da gerçekleşen şer vaka sonrasında tutuklanıp, 15 ay hapis yattıktan sonra serbest kalan Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar’a tam 4 defa takdir vermiştir. Mehmet Binbaşı ayrıca birçok Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi davalarda yargılanan amiral ve subaydan da çok sayıda takdir ve tam sicil notu almıştır. Malesef, aynı Cihat Yaycı, takdir verdiği ve 3’üncü sicil amiri olarak desteklediği Mehmet Çavdar binbaşıyı fetöcü subaylardan tam sicil ve taktir aldı diye arsızca suçlamıştır. Şimdi bunu nereye koyabilir, hangi akıl ve vicdan ile bağdaştırabilirsiniz!

Serinin 4’üncü bölümünde, FETÖMETRE’nin Madde 9 (Askeri Ateşe/ NATO Görevi Sürekli Görev) ve Madde 10 (Yurtdışı Geçici Göreve Tefrik Edilme Durumu) kriterlerini, yine şahsıma yöneltilen yapay ve soyut iddiaların iftira boyutunu somut verilerle işleyeceğim.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *