“Sözde Darbe” Tuzağına Çekilen Bir Tugay

Umut Güçlüer

Ankara’nin Polatlı ilçesinde konuşlu 58. Topçu Tugay K.lığının askeri araçlarının nasıl sözde darbenin içine çekildiği konusu önemli bir olaydır. 15 Temmuz gecesi Polatlı 58. Topçu Tugay K.lığının askeri araçları ve personeli ile Ankara’da darbe teşebbüsüne katılmak üzere birliğinden çıktığı ve darbeye iştirak ettiği iddiası ile 330 sanık yargılanmıştır.

Bu dava dosyasında en temel soru “Polatlı 58. Topçu Tugay K.lığı araçları Polatlı’da durdurulamaz mıydı?

Dava dosyasına sonradan eklenen polis telsiz görüşme tutanağı ile Polatlı 58. Tugay K.lığı araçlarının Polatlı’da rahatlıkla durdurulabileceği ancak durdurulmadığı, araçların intikal başlangıç saatleri, yolun kapanma zamanı konusunda mahkemenin yanıltıldığı, ayrıca savcılığın mahkemeyi yanıltabilecek bir olay tutanağını olaydan 5 ay sonra tanzim ettirdiği ortaya çıkmıştır.

Polatlı iddianamesinde iddia makamı özetle;  

Polis her türlü tedbiri aldı ama darbeciler yolların yanlarından ve tali yollardan geçerek Ankara istikametinde darbe kastı ile ilerlemişlerdir ve bu tespit edilmiştir” 

şeklinde bir iddia ortaya koymaktadır. Polatlı İlçe Emniyet Müdür’lüğünün 12 Aralık 2016 tarihli ve olaydan yaklaşık olarak 5 ay sonra düzenlediği Olay Tutanağına göre olay gecesi saat 23.00 civarında Polatlı ilçe Merkezinde askeri araçların polis tarafindan engellenmeye çalışıldığı, ancak askeri araçların tali ve ara yollar, mahalle araları ve tarlalardan darbe kastı ile Ankara istikametine ilerlediği, askerlerin darbeci, polislerin ise darbeyi engellemeye çalıştığı tespiti yapılmıştır. Polatlı iddianamesi 18 Aralık 2016 tarihinde yayınlandığı düşünüldüğünde, Olay Tutanağının 12 Aralık 2016 tarihli olması son derece manidardır. Olay tutanağı incelendiğinde sonradan iddianameye birebir uygun hale getirildiği dikkat çekmektedir.

Soruşturma sürecinde ve söz konusu Olay Tutanağı hazırlanırken Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Telsiz kayıtlarının çözümleri dosyada yoktur. Telsiz kayıtları  mahkemenin talebi ile dosyaya girmiştir. 

Olay Tutanağı Gerçekleri Yansıtmıyor

Dava dosyası kapsamında Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanlığına ait askeri araçların saat 23.20’de intikale başladığı anlaşılmıştır. 

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 15 Temmuz gecesine ait polis telsiz konuşmalarında ise saat 23.38’e kadar darbe veya askeri araçlar ile ilgili hiçbir kayıt olmadığı, saat 23.38 – 23.50 arasında askeri birliklerin kontrol edildiği ve askeri hareketlilik olmadığı rapor edilmiştir. 

Polis telsiz kayıtlarında saat 00.20’de 7214 no’lu ekip tarafından 12 Askeri aracın geçtiği rapor edildiğinde, polis merkezi tarafından geçiş hakkında sadece bilgi verilmesinin yeterli görülmesi, bu araçların geçişine müsaade edildiğini göstermektedir. Ayrıca bu 12 aracın henüz kışlalarından çıkmadan,  Ankara Çayyolu Taymek mevkiinde zaten yolun kapanmış olmasından söz konusu araçların bir tuzağa çekildiği anlaşılmaktadır. Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürü bu araçları 00.20’de durdurmak mümkün iken durdurma emri vermemiştir. 

Ankara Çayyolu mevkiinde askeri araçları ve askerleri teslim alan tanık Polis Memuru Satılmış Çetiner ifadesinde saat 22.30-23.00 arasında Ankara’nın Batı girişinde Çayyolu Taymek mevkiinde anayolun bölge trafik müdür yardımcısı Selçuk Yıldız tarafından kapatılmış olduğunu belirtmiştir.

Yukarıda açık ve net şekilde anlaşılmaktadır ki, 58. Topçu Tugay K.lığının askeri araçları ve personeli sözde darbenin içine çekilmiş, Ankara’da darbe teşebbüsüne katılmak üzere birliğinden çıkmışlar şeklinde darbeci ilan edilmişlerdir. Aslında, olay tutanağının sonradan iddianameye uydurulduğu ancak telsiz kayıtlarının ortaya çıkması ile araçların geçişine müsade edildiği ve askeri birliğin bir tuzağın içine çekildiği anlaşılmaktadır. 58. Topçu Tugay K.lığı askeri araçları ve personeli o gece tamamen terör saldırısı ve sıkıyönetim ilan edildiği duyumları ile KOKTOD kapsamında kolluk güçlerini desteklemek üzere yola çıkmış, saat 01.00’den itibaren olayların nevi öğrenildiğinde birlik olarak kışlasına geri dönebilmek için gayret göstermiştir. Buna rağmen Polatlı Topçu Tugayı davasında 330 sanık yargılanmış ve ceza almıştır. Hâlbuki bu sanıklardan 84’ü Ankara Çayyolu mevkiinde silahlarını ve araçlarını hiçbir cebir ve şiddet olmadan teslim etmişlerdir.  

Umut Güçlüer

Kaynaklar

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Sor. No: 2016/180535, İddianame No: 2016/2856 [Polatlı] iddianamesinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/1 Esas dosya kapsamında

2 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Sor. No: 2016/180535, İddianame No: 2016/2856 [Polatlı] iddianamesi

3 Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün, 12.12.2016 tarih, 26106063.7315.(63044) / 1031 sayılı ve “Olay Tutanağı” konulu yazı Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/1 Esas dosyada 347. Delil klasöründe § 1-4’de bu belge yer almaktadır.

4 Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 11.04.2017 tarih ve 2017/1 Esas sayılı müzekkeresine istinaden çözümü yaptırılarak talebi ile dosyaya girmiştir.

5 Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün, 08.06.2017 tarih, 26106063.7315.(63044) / 5158 sayılı ve “Telsiz Konuşmaları Çözümü” konulu yazısı

Umut Güçlüer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *