SEMİH TERZİ VE ÖZEL KUVVETLER TİMİNE KURULAN TUZAK (2)

DİLAVER DERVİŞ

Zekai Aksakallı Karargâha Giriş Yasağı Emri Verirken Neden Sadece Semih Terzi’yi İçeri Alın Dedi?

Zekai Aksakallı yaklaşık saat 21.30 civarı nöbetçi amiri Ümit Koçak’a nizamiyeden general dâhil hiç kimsenin girmemesi, sadece Semih Terzi’nin içeri alınması talimatını vermiştir. Bu noktada Zekai Aksakallı Semih Terziye çok güvendiği için mi bu emri vermiştir? Bu çok akla yakın görünmemektedir. Çünkü çok güvendiğiniz bir kişi için 2-3 saat sonra infaz emri vermezsiniz. Diğer seçenek, Fatih Yarımbaş’ın ifadesinde yer aldığı gibi ”cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general öldüreceğiz” gibi bir plan çerçevesinde Semih Terzi’yi ÖKK karargâhına getirtip, infaz ettirip sonrada bir hain ve kahraman hikâyesini gerçekleştirme ihtimalidir.

Ümit Bak ’ta Mehmet Ali Çelikle aynı ifadeyi kullanıyor ve aşağıda yer aldığı şekliyle Semih Terzi dışında hiç kimseyi kışlaya almayın emrinin verildiğini belirtiyor.

Bu örnekler bize bazı komutanların, tehlike büyümeden müdahale imkânı olduğu halde belli bir saate kadar eylemsiz kalarak hatta teşvikçi olarak olayların belli bir noktaya gelmesine çabaladıkları şüphesini göstermektedir. Bu şüphe ve tuzağa düşürülme savunması farklı sanıklarca mahkemede dile getirilmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde incelenmemiştir. Bu şüphenin savcılarca araştırılmamış olması sanıklar aleyhine adil yargılamanın ihlali anlamına gelmektedir ve yapılacak başvurularda bu husus gündeme getirilmelidir.

Adil Yargının Ölümü : Semih Terzi ve Özel Kuvvetler Timi Dosyası

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *