Bir Deniz Subayının Başarı ve Kariyer Anatomisi -II

HALİS TUNÇ

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: image2-1-1024x291.png

-FETÖMETRE İNGİLİZCE KRİTERİ

FETÖMETRE, sözüm ona TSK’daki FETÖCÜ askerleri tespit etmek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilmiş ve sonrasında TSK’nın tüm bağlılarında kullanılanmaya başlamıştır. Hukuki ve bilimsel yönü olmayan bu uygulama medya tarafından sıklıkla topluma başarılı bir sistem olduğu lanse edilmektedir. Peki gerçek öyle mi?

FETÖMETRE denen temel insan hakları kıyım aleti veya post-modern soykırım aracı için belirlenen kriterler şahsıma uygulanarak terörist ilan edildiğimi üzüntüyle medyada gördüm. FETÖMETRE ile ilgili bugüne kadar çok sayıda paylaşımda bulunan biri olarak, hakkımda yayınlanan iftiralarla bu sistematik insan hakları ihlallerinden payıma düşeni almış bulunuyorum.  Fakat hakkımdaki bu yazı, 40 bin TSK mensubunun hangi iftiralarla nasıl infaz edildiğini gösterecek somut örnekler taşıması açısından oldukça önemlidir.

En son yazımda ifade ettiğim şekilde, bugün FETÖMETRE’nin 80’e yakın kriterinden “Yabancı Dil Notlarında Anormallik (30, 20 veya 10 puan fark)” kriterini ele alacağım.

FETÖMETRE ile iddia edilen husus şu; örneğin girdiğiniz bir KPDS sınavından 50 aldınız ve sonradan bu notunuzu 65’e çıkardıysanız size biçilen FETÖMETRE puanı 0,8; bu notunuzu 70’e çıkardıysanız puan 1,2’ye; 80’e çıkarmışsanız puanınız 1,5 oluyor.

Şahsıma iddia atılan iftiraya geçmeden önce bu FETÖ puanlarının ne ifade ettiğini de kısaca burada belirtelim. Size verilen FETÖMETRE Puanı 1 ise, hakkınızda araştırma yapılıyor. FETÖMETRE Puanınız 2 ise, TSK’dan atılıyorsunuz. Peki bu terörist ilan edilmeniz için yeterli olan FETÖMETRE’de 2 puana ulaşmanız zor mu? Hayır, aksine oldukça basit. Örneğinİngilizce notunuzdaki değişimde nasıl ve ne zaman olduğuna bakılmaksızın 30 puan fark varsa, otomatik 1,5 puan alıyorsunuz. Eğer kurmaysanız ilave 0,6 puanı alarak FETÖMETRE Puanı 2,1’e çıkarılarak terörist ilan edilmek suretiyle ordudan ihraç ediliyor/tutuklatılıyorsunuz. 

Bu faşist uygulamanın sonucu ne oldu derseniz, bugüne kadar TSK’daki mevcut 2100 kurmay subayın % 95’i ve diğer subayların % 30’u bu şekilde ordudan ihraç edildi. İlginç olan ise, TSK’daki bu çetenin FETÖMETRE kriterlerini sadece ellerindeki listelerde bulunan kişilere uygulamalarıdır. Zira FETÖMETRE’nin 80’e yakın kriterlerini dikkate aldığınızda; bu akıllara ziyan ölçme sistemine giren herhangi bir subayın, subay olma nitelikleri dikkate alındığında, terörist çıkmama imkânı sıfırdır. Buna FETÖMETRE’yi icat ettiği söylenen kişi de dahildir. Bu yazı serisinin sonraki bölümlerinde, FETÖMETRE puanınızın “0” olması veya şahsınızla ilgili hiçbir husus dikkate alınmadan sadece herhangi bir akrabanız üzerinden FETÖMETRE ile puanlanarak da kolaylıkla ordudan atılabildiğinizi örnekleriyle göstereceğim.

Buraya kadar genel bir giriş yaptıktan sonra şimdi esas konuya dönelim. Deniz Kuvvetleri, İngilizce sınav notunu FETÖMETRE’ye koyarak beni terörist ilan etmiş. FETÖMETRE’nin İngilizce kriterini belirlerken basına sızdırdıkları metin aynen şöyle;

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: ssss-1.png
Aydınlık Gazetesi Eski İstihbarat Şefi Ceyhun Bozkurt (Deniz Kuvvetlerinden kişisel verilerim manipüle edilerek metin servis edilmiş.) 18 Ocak 2020

Şimdi de, personelinin kendi şifresiyle girip sadece şahsi bilgilerini çıktı alabildiği Deniz Kuvvetleri kapalı çevrim web sitesinden, Yunanistan’a gitmeden hemen önce 2013 yılında çıktısını aldığım İngilizce sınav notlarımı analiz edelim.

Önce şuradan başlayalım; Deniz Kuvvetlerinin servis ettiği yazıda belirtildiği gibi benim 1995 yılı Harp Okulu mezuniyetimdeki İngilizce sınav notum 62 değil, 28’dir. Sivil lise sonrası Harp Okuluna girmem ve o dönem Harp Okulunda haftada sadece 2 saat İngilizce eğitimi verilmesi nedeniyle; düşük seviyede İngilizceyle meslek hayatıma başladım.

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: FeIcI8BVvKtRlniwtFckgyRS_mxaO27sDhkfDJlLhA49eOMuiI9OvjZL7F12Jf8rItuPbhYs3CsUbHXl5Sp3gV2HAV5J0mewnDnXKA1z95cBpk8W0LueXpe7A2x878ByVezqdEJ5l2TgEr6sXw

FETÖMETRE’ye dahil ettikleri 12.11.2006 tarihli KPDS notu 62 ve 20.05.2012 tarihli KPDS notu 97’dir. İşin ilginç tarafı, İngilizce seviyesini artırmak için 18 yıl boyunca gösterdiğim azim ve kararlılığın “Çalışmış, notunu yükseltmiştir, diyebilirsiniz. Ancak…” şeklinde görmezden gelinmesidir.

İngilizce KPDS ve Dinleme notlarını çalışmayla yükseltebileceğiniz doğrudur. Fakat benim sefahatimde çok ama çok daha fazlası var ve bir insanın İngilizce notunun bu kadar normal artış gösterebileceği daha iyi bir örnek bulamazsınız. Harp Okulundan sonra İngilizcemi geliştirebilmek için, resmi ingilizce notlarımın bulunduğu çizelge üzerindeki şemada gösterdiğim şekilde; 1995 yılında görev yaptığım gemi Kasımpaşa tersanesindeyken 7 ay boyunca parasını cebimden ödediğim Amerikan Kültür Merkezinde kursa giderek İngilizce notumu 28’den 46’ya çıkardım. Sonrasında ise 2003, 2006, 2007 yıllarında Ankara ve İstanbul’da görev yaparken parasını kendim ödeyerek gittiğim İngilizce ve KPDS kurslarına bağlı olarak, meslek hayatımın 12’inci yılında KPDS notumun 77’ye çıkması normalin üstünde normaldir.

2007 yılından itibaren ihraç edildiğim 2016 yılına kadar, NATO Dokümanlarını inceleme/görüş oluşturmaktan ve NATO sistemlerinin işletilmesinden, İngilizce açık kaynakları takip ederek gelişmeleri raporlamaktan, Türkiye’deki yabancı askeri ataşelerden sorumlu olduğunuz ve çok defa yabancı ülkelerde Türkiye’yi temsilen faaliyetlere katılarak İngilizce sunum yaptığınız gerçeği göz ardı edilince, sonraki süreçte İngilizcenizin gelişmesi anormalmiş gibi gösterilebilmektedir.

2008 yılında 7 ay boyunca Kosova’daki NATO karargahında şube müdürü olarak, bilgi toplama, analiz, raporlama ve ilgili birimlere yayınlamaktan sorumlu emrimdeki çok sayıda yabancı personelimin (Şubemde Türk personel yok) bulunduğu her gün en az 8 saat İngilizce konuşulan çalışma ortamında görev yaptım. Buna ilave olarak da Cumartesi dahil her sabah tüm karargâha İngilizce brifing verdim.

2009 yılında Kosova NATO karargahında yoğun İngilizce çalışma ortamındaki görevimin sona ermesini müteakip ülkeme dönüşümde; KPDS notumu 77’den sırayla 84, 85’e çıkarmam kadar normal bir artışın, anormalmiş gibi değerlendirilmesi art niyetli kişilerin varlığını göstermektedir.

2010 yılına geldiğimizde ise yaklaşık 1 yıl boyunca İngilizce Yüksek Lisans Eğitimi verilen yurtdışı Pakistan Harp Akademisine tefrik edildim. Başka Türk personelin olmadığı eğitim süresince; hafta içi 5 gün boyunca 8 saat İngilizce eğitim verildiği, eğitim öncesinde ise İngilizce derslere hazırlık yapmanız gerektiği ve sosyal ortamda arkadaşlarınızla İngilizce konuştuğunuzu düşündüğünüzde; 2011 yılında bu eğitimden döndüğünüzde KPDS İngilizce notunuzun 89’a ve sonrasında 97’e çıkması kadar da doğal bir şey yoktur. Nitekim Harp Okulundan mezun olduğum 1995 tarihinden itibaren son sınava girdiğim 2013 yılına kadar olan süreçte aldığım notlara ait istatistiksel eğride, İngilizce notlarımın zıplama şeklinde değil, aksine oldukça doğal ve düzenli bir artış sergilediğini göstermektedir. Alınan kurslara/ingilizce eğitimlerine ve yurtdışı görevlerine bağlı olarak grafikte meydana gelen küçük artışlar da sürecin doğallığını güçlendirmektedir.

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: XKDubxK-6Bnmwq0c_2LhFPpEL3V-_RiXw48uwD6zpfwv89-bD5DQk6aULi1pUCNM5kEfhGeLJgVVeSW2kYYEKlUPbfdcndF1b3jCyaJ6XXycemHcGYdS9ZKHOhd2VdaIKVgnnNZHWkkKOdHyPg

Bir subay bu kadar ingilizce görev tecrübesi ve eğitime rağmen, hala ingilizcesini geliştirememiş olması doğal süreçte sorun oluşturması gerekirken; bunun tam tersi bir çıkarımda bulunmak, devlet içerisinde verileri manipüle eden kötü niyetli kişilerin varlığına işaret eder.

Aydınlık Gazetesi Eski İstihbarat Şefi Ceyhun Bozkurt’un yazısındaki İngilizce ile ilgili diğer bir iddia ise “Tunç’un hem 2009 hem 2010 yılında bu sınavda aldığı not, küsuratına kadar aynı: 93.33.” şeklindedir. Bu iddianın ne anlama geldiğini gerçekten anlamakta güçlük çekmekteyim. Deniz Kuvvetleri resmi web sitesinden aldığım bütün sınav notlarımı gösterir listede böyle bir not görünmemekle beraber, iki ayrı sınavdan aynı notu alma ihtimalinizin nasıl bir anlam taşıdığı da anlaşılabilir değil. Bu iddianın bir anlam ifade edebilmesi için, ihraç edilen çok sayıda subayda da aynı şekilde bir durumun olması icap eder ki, böyle bir şeyin olduğunu da sanmıyorum. Bu izaha bile gerek duyulmayacak yaklaşım; karanlık bir ekibin iftiralarını güçlendirmek için başvurduğu alçakça yöntemlerini ortaya koymaktadır.

Yine bu yazının iftira kusan sahibinin dediğinin aksine, Yunanistan Askeri Ataşeliği görevine atanmak için KPDS’den 97 gibi bir not almaya hiç ihtiyaç duyulmaz. Zira bir önceki 89, ondan önceki 87 veya 84 olan İngilizce notu, bir subayın her tür yurtdışı görevine tefrik edilmesi için gereken notun da üstündedir.

ABD Harp Okulu mezunu bir subayın bile alamadığı notu aldığım konusuna gelince; doğru mudur, bilemem, ama doğru olsa dahi anormal değildir. İngilizlere KPDS sınavını çözdürmüşler “70-80’den yukarı not alamamış” diye KPDS kurslarında hep anlatılan bir örnek vardır. Şimdi üniversite mezunu Türk birini Türkçe sınavına soksalar, 80 veya 90 alabileceğini iddia edebilir mi? Dil bilgisi çalışmadıysa, 50 bile alamaması gayet normaldir. KPDS/İngilizce kurslarında özellikle sınav teknikleri ele alınır. Bu tekniklere yabancıysanız not almakta güçlük çekersiniz. Sınav notunuzun yüksek olması, İngilizcenizin uzun yıllar yurtdışında okumuş birinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Ama bu iddiayı komik kılan şu gelişmeyi de buraya ekleyelim: ABD Harp Akademisinde okuyan subaylar da, sözüm ona soruları çaldıkları iddiasıyla bu süreçte terörist olarak ihraç edildi. Yani soruları çaldığını iddia ettikleri bir subayın ingilizce notunu, soruları çaldığını iddia ettikleri başka bir subayla karşılaştırmaları tam bir mizah konusudur.

Mevcut İngilizcemin, okullarda ders verecek, çalışacak, uluslararası think thank kuruluşlarına makale yazacak, brifing verecek, haber kanallarına canlı röportaj verecek seviyede olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunların hepsini aktif olarak yapıyorum. Ayrıca, FETÖMETRE kriterlerini alt üst eden yeni bir gelişmeyi de haber vereyim: 45 yaşımdan sonra bile, iki sene gibi kısa bir sürede Hollandaca da öğrenmiş bulunuyorum. Yurtdışında tanıdığım subaylardan da aynı güzel haberleri alıyorum. Avrupa Birliği nezdinde “soruları çaldılar” diye girişimde bulunabilirsiniz!

Bu serinin üçüncü bölümünde, yine askerleri terörist ilan edebilmek için kullanılan FETÖMETRE kriterlerinden “FETÖCÜ subaylarca sicil olarak desteklendi” iftirasını somut veriler üzerinden yazacağım.

Kaynakça:

(1). https://www.superhaber.tv/amp/bir-sosyal-medya-fetocusu-kumpasci-darbeci-firari-makale-251825?__twitter_impression=true 18 Ocak 2020

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *