Umut GÜÇLÜER

İnceleme iki ana konuyu içeren iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm başlığına geçmeden önce 15 Temmuz  neden ihtiyaç duyulduğunu anlayabilmek için genel ve özel bazı gerçeklere değinmemiz gerekir. 15 Temmuz’a giden yol mutlak iktidarı ele geçirme ile doğrudan ilişkilidir. Mutlak iktidarı ele geçirme ve diktatörlük ile ilgili yakın tarihte yaşanan benzer olayların mukayesesi aydınlatıcı olacağından hareketle ‘Mutlak  İktidar Hırsı ve Diktatörlük Hakkında’ başlığı altında; davranışsal strateji açısından güç zehirlenme süreci, tiran nasıl olunur? Başlıklarında bilimsel bazı kavramlara özet olarak değineceğiz. 15 Temmuz’a giden yol ve Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlak iktidarı ele geçirme projesini daha iyi algılayabilmek için ana bölümlere geçmeden Filipinler’de Marcos Örneği ve Almanya’da Hitler Örneği gibi 15 Temmuz sürecine benzer yaşanmış bazı olayları özet olarak inceleyeceğiz.

Çalışmanı Birinci Bölümünde 15 Temmuz projesi öncesi, kumpas hazırlığı ve toplumun şekillendirilmesini ele alacağız. Bu bölümde 15 Temmuz projesinin hazırlıkları ve gerçekleşmesine ilişkin olayları yedi safha halinde göreceksiniz. Bu safhalardan; 

1. Safhada; 15 Temmuz projesine neden ihtiyaç duyuldu? Sorusunu uzun bir şekilde analiz edeceğiz. Bu safhayı anlamadan 15 Temmuz gerçeklerini tam manasıyla açıklayamayız diyebiliriz. Bu kapsamda, 2010-2016 yıllarına genel bir bakış; 2002 öncesi çizilen resim,  2002 ve sonrası iktidarın politikaları, terörün gizli ve karanlık yüzünün siyasete nasıl alet edildiği? Uludere olayı, gezi parkı olayları ve zihniyet değişimi, yerli-sivil milis-paramiliter güçlerin kullanılma fikri, Suriye’de oynanan oyun ve teröre verilen desteğin uluslararası kamuoyu ve ülkelerce tespiti, çözüm süreci ve sürece karşı duran TSK komuta kademesi, 17 / 25 aralık sonrası ortamı şekillendirme, Rus uçağı krizi, 7 Haziran 2015 – Kasım 2015 arası kaos planı /  ortamı ve bu ortamda yapılan seçim, 2016 ilk yarısı terör kaos ve korku ortamı ve darbe söylemleri, toplumda oluşturulmaya çalışılan darbe algısı, Hulusi Akar ve Hakan Fidan arasında yapılan görüşmelerin perde arkası, Avrasya ekolü işbirliği emareleri ve göreve döndürülen TSK personeli konularını ufuk turu şeklinde ele alacağız.

2. Safhada; tasfiye hazırlıkları ve şekillendirmeye yeni bakış, TSK’da fişleme nasıl yapıldı? TSK personelinin fişlemesine ait manipülatif bilgilerin (fişleme) kaynakları kimler ve hangi kurumlar dı? Siyasallaşan askerler ve şahsi çıkarlar, MİT içerisinde Cumhurbaşkanı için çalışan ayrı bir ekibin varlığı konularını ele alacağız.

3. Safhada; tasfiye ve şekillendirme planının tamamlanması, 4. safhada; karşı kaos planı hazırlığı, sahada alınacak tedbirlerin genel planı, 5. safhada; zamanın beklenmesi / anlık istihbarat, 6. safhada; Temmuz 2016 ayında yaşananlar, 1957 tarihli suçluların iadesi Belçika Şartı, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında 14 Temmuz gecesi görüşme trafiği, değiştirilen programlar, Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan mezuniyet töreninde yaşananlar, EMASYA protokolü ve Rusya-Avrasya ekolü işbirliği planı konularını ele alacağız. 

İkinci Bölüm başlığına geçmeden önce, 2021 yılında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ve ortaya saçılanlar, Almanyalı Osmanlılar ve AKP İlişkisi – AKP’nin resmi olmayan yurtdışı organizasyonu, AKP iktidarı ve Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ve Kara Para Akışı, Erdoğan – Trump gizli ilişkisi, Sezgin Baran Korkmaz’ın diğer milyarderler ile ilişkileri ve Varlık Barışı kapsamında Türkiye ekonomisi konularını ele alacağız.

Tüm bu konu başlıkları bir bütün olarak değerlendirildiğinde 15 Temmuz’a Recep Tayyip Erdoğan’ın neden ihtiyaç duyduğunun ve bu kaos planında kimlerin kilit rol oynadığının belirgin hale geldiği anlaşılacaktır. 

Kitabın İkinci Bölümü aslında Birinci Bölümde yapılmış olan kaos planı ve kumpasın sahada görünen somut delillerine ilişkin olacak, bu nedenle bu bölümün ismi, ’15 Temmuz Projesi Günü Ve Sonrası Kumpası İspat Eden Somut Olay ve Emareler’ dir.

Özellikle 289 darbe davasında tanık beyanları, sanık savunmaları ve sundukları deliller, sosyal medya, internet ve basında yer alan haberler, Meclis Darbe Araştırma Raporu, CHP ve HDP şerhleri, kamuoyunda yer alan eleştirilerde yer alan “lego parçası” niteliğindeki somut olay ve emareler bir araya geldiğinde bir resim oluşmaktadır. 

Bu büyük resim aşağıda yazılı 14 ana konu (lego parçası) üzerinde şekillenmektedir. Bu bölümde bu 14 ana başlık somut deliller ışığında anlatılacaktır. Bu başlıklar ve alt konuları özetle şöyledir; 

1 : Devletin Zirvesinde Yaşanan Şüpheli Olay ve Söylemler  başlığında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuzla ilgili şüphe uyandıran beyanları, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın açıklamaları ve izah edilemeyen durumlar? Dikkat çeken anahtar kelimeler, MİT Müsteşarlığının Meclis Darbe Araştırma Komisyonuna cevabi yazısı, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıkları ve izahı zor durumlar konularını ele alacağız.

2 : TSK Zirvesinde Şüpheli Olay ve Söylemler başlığında; 15 Temmuz düğümünü çözecek 1. düğüm olarak, Genelkurmay Başkanlığı karargâhında saat 14.00-20.30 arası yaşanan ve izah edilemeyen olaylar, darbeyi önlemeye değil başlatmaya matuf tedbirler, TSK’da Kuvvet Komutanları ve Kuvvet Karargâhlarında yaşananları detayları ile ele alacağız. 

3 : Darbeyi Çözecek 2. ve 3. Düğümler: Marmaris ve Ilgaz Tüneli Tuzakları başlığında; 15 Temmuz düğümünü çözecek 2. düğüm olarak, Muğla Marmaris’te dönemin Cumhurbaşkanına sözde suikast girişimi, sözde suikast girişiminin kronolojisi ve analizi, kronolojideki olayların analizi, sözde suikast girişimine ait  diğer tespit ve yorumlar, 15 Temmuz düğümünü çözecek 3. düğüm olarak Kastamonu Ilgaz tünelinde dönemin başbakanına suikast girişimi  konularını ele alacağız. Bu iki düğümü detaylı inceleyeceğiz çünkü bu konular  sadece kendi başına bir kitap halinde ele alınabilir. Cumhurbaşkanı ve Başbakana sözde suikast girişimleri konuları tek başlarına 15 Temmuz düğümünü çözmeye yeterlidir diyebiliriz.

4 : Emniyet, Jandarma, MİT, Diyanet ve Parti İl / İlçe Teşkilatının Önceden Hazırlık Emareler başlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü kriz yönetimi ve hazırlık emareleri, Jandarma Genel Komutanlığında Arif Çetin’in kriz yönetimi ve hazırlık emareleri, MİT kriz yönetimi, Meclis Darbe Araştırma Komisyonuna gönderilen yazı ve hazırlık emareleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Serdar Coşkun’un 16.07.2016 saat 01.00 olay tutanağı analizi, İstanbul’da halk direnişinin örgütlü hali, AKP il ve ilçe teşkilat üyeleri başta olmak üzere darbeden önce haber verilenler ve beyanlar, İstanbul, Ankara, Marmaris, Polatlı özelinde darbeden önce haber verilenler ve beyanlar, önceden hazırlanmış kamyonlar, Diyanet İşleri Başkanlığı kriz yönetimi ve hazırlık emareleri konularını ele alacağız.

5 : Halkın Asker / Kışlalara Müdahale / Yönlendirme ve Hazırlık Emareleri başlığında; halkın kullanılması, sokağa çıkarılması ve askeri kışlalara yönlendirilmesi önceden düşünülmüş müydü? Planlı mıydı? Halkın askere ve askeri kışlalara müdahale etmek üzere yönlendirme delil ve emareleri konularını ele alacağız.

6 : Maktul-Yaralılar Gerçeği ve Toplu İnfaz Niyetini Gösteren Emareler başlığında; 15 Temmuz düğümünü çözecek 4. düğüm olarak, üzeri örtülen maktul ve yaralılar gerçeği, ateşli silah maddi gerçek zinciri ortaya konulmadan hüküm verilmesi, eksik deliller tamamlanmaması, hukuki gerekliliğin tamamlanmaması, maktul yaralıların bedenlerinde ‘saçma’ çıkması, sonradan gazi olanlar ve gazilik maaşı geri alınanlar, sivil şahıslara silah dağıtımı, kayıp silahlar ve silahlı şahıslar, yerli milis ve paramiliter güçlerce yapılan infazlar, keskin nişancıların varlığı, linç girişimleri ve linç ile meydana gelen ölümlerin varlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çevik Kanalı Telsiz Ses Kayıt çözüm tutanaklarında geçen emir ve talimatlar konularını ele alacağız.

7 : Sahada ve TSK Kışlalarında MİT Ajanları Eylem / Emareler başlığında; TSK’da MİT ajanları ve yerleri tablosu, Genelkurmay Başkanlığındaki dost unsur kimdi? TSK zinciri neden ihlal edildi? Akıncı üssünde, Deniz Kuvvetleri Karargâhında, Hava Kuvvetleri üs ve kışlalarında, Zırhlı Birlikler ve Kara Havacılık Komutanlığında, Özel Kuvvetler Komutanlığında, Jandarma Genel Komutanlığında MİT ajanı ve MİT faaliyetleri emareleri nelerdi? 15 Temmuz’da MİT’in rolü neydi? Konularını ele alacağız.

8 : Olayı Sözde Darbeciler Üzerine Yıkma Niyetine İlişkin Emare ve Olaylar başlığında; ilk anda yapılan ‘Bu bir FETÖ darbesi’ açıklamaları, sözde yurtta sulh konseyi ve yöneticilerin önceden belirlenmiş olduğuna dair emareler, medya etkisi ve toplumda infial oluşturacak olay ve senaryolar, delillendirme olayları ve mahkemelerin adil yargılama ihlalleri, kurulan tuzaklar, yönlü raporlar, provokasyon ve halk-askeri karşı karşıya getirme, çıkarma, önceden haberi olup birlik/karargâhlarına gitmeyen generaller konularını ele alacağız.

9 : Karşı Kaos Planını Bozan 2 Kritik Olay Başlığında, darbe girişiminin saat 03.00 değil de saat 21.00 gibi başlaması ve TSK personelinin tuzağa düşse de halka ateş açmaması konularını ele alacağız. 

10 : Sahadaki TSK Personelinin Askerin Habersiz Oluşuna İlişkin Emare ve Söylemler başlığında; algı yönetimi ve algıda hazırlık kapsamında, terör saldırıları ve MİT yazısı, TSK ikaz mesajları, TSK personelinin birliğe katılış gerekçeler / toplanma ve bildirim şekli TSK personelinin halka ateş açmamış olması, askeri emir komuta zincirinde genel resmi takip eden harekât merkezi, ferdi kriz yönetimi, darbe davalarında rütbeli-düşük rütbeli askerlerin ortak gerekçeleri konularını ele alacağız.

11 : Sistematik Açıdan Darbe Planlama ve İcrasındaki Mantıksızlıklar başlığında; 15 Temmuz ve 15 mantıksız boyut başlığında sözde darbenin mantıksızlıklarına ilişkin detaylı bir analiz yapacağız. 

12 : Kaos Planı ve Karanlıktaki Konuları Aydınlatma Çabaları başlığında; 15 Temmuz projesinde 15 Temmuz sonrası oluşan tablo, karanlıktaki konular üzerinden 17 kamuoyu eleştirileri, muhalefetin meclis raporuna şerhleri, kamuoyu eleştirileri konularını ele alacağız. 

13 : Kaos Planı ve Karanlıktaki Konuları Karartma Çabaları başlığında; 15 Temmuz projesinde gerçeklerin üzerini örtme / karartma yöntemleri konularını ele alacağız.

14 : 15 Temmuz Lütfu : Tüm Muhaliflerin Tasfiyesi ve Rejim Değişikliği Başlığında;  neden lütuf? 15 Temmuz’un görünen / görünmeyen boyutları? 15 Temmuz gerçekleri neden karanlıkta bırakılmak istendi / isteniyor? 16 Temmuz sabahı ve tasfiye planının anında icrası, kriz yönetim planı, OHAL ve KHK rejimi icrası, 15 Temmuz sonrası dışarıdaki Türkiye, diğer ülkelerden uzmanların görüşleri konularını ele alacağız. 

Umut GÜÇLÜER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *